Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säteilyn lääketieteellisestä käytöstä (423/2000) määrätään seuraavasti:

15 § Lääketieteellisen fysiikan asiantuntemus 
Sädehoidon annossuunnittelussa, laadunvarmistuksessa ja säteilysuojeluun liittyvissä toiminnoissa on oltava mukana lääketieteellisen fysiikan asiantuntija. Isotooppihoitoja tai -tutkimuksia suoritettaessa on oltava käytettävissä lääketieteellisen fysiikan asiantuntija. Röntgentoiminnassa on käytettävä lääketieteellisen fysiikan asiantuntemusta säteilysuojelun, optimoinnin, laadunvarmistuksen ja säteilyannosten mittaamisen suunnittelussa ja seurannassa.

26 § Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija 
Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijalla on oltava erikseen säädetyn mukainen sairaalafyysikon eikoistumiskoulutus, johon sisältyy säteilylain 18 §:n mukainen vastaavan johtajan pätevyys säteilyn yleiskäyttöön lääketieteellisellä alalla. Röntgentoiminnassa voi 15 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä toimia myös Säteilyturvakeskuksen hyväksymä fyysikko tai muu soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on säteilylain 18 §:n mukainen vastaavan johtajan pätevyys säteilyn yleiskäyttöön lääketieteellisellä alalla sekä röntgentoiminnan asiantuntijatehtävien edellyttämä perehtyneisyys ja kokemus. 

Yksityiskohtaisempia soveltamisohjeita mainittuihin asetuksen kohtiin löytyy Säteilyturvakeskuksen antamista säteilyturvaohjeista ST 1.4 ja ST 1.8.

Sairaalafyysikoita on jo pitkään toiminut säteilynkäytön asiantuntijatehtävissä keskussairaaloiden ja yliopistosairaaloiden sädehoitoyksiköissä, isotooppilaboratorioissa ja radiologian klinikoilla. Kuitenkin, röntgentoimintaa harjoitetaan laajasti pienemmässä mittakaavassa aluesairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä yksityisissä röntgenlaitoksissa ja lääkäriasemilla. Yllä mainittu asetus edellyttää, että lääketieteellisen fysiikan asiantuntemus on käytettävissä myös tällaisessa pienemmän mittakaavan röntgentoiminnassa.

Mistä lääketieteellisen fysiikan asiantuntemusta saa? Mahdollisuuksia on pääsääntöisesti kaksi:

  1. Jotkin keskussairaalat ja yliopistosairaalat myyvät palvelua alueensa aluesairaaloille ja/tai terveyskeskuksille. Tämä on mahdollista vain, mikäli myyvällä sairaalalla on riittävät fyysikkoresurssit.
  2. Palvelun voi ostaa yksityisesti joko yritykseltä tai yksittäiseltä sairaalafyysikolta (ainoa mahdollinen tapa yksityisille röntgenlaitoksille).

Terveyskeskukset ja aluesairaalat voivat siis ottaa yhteyttä oman alueensa keskus- tai yliopistosairaalan ylifyysikkoon tai radiologian klinikan ylilääkäriin tai professoriin.  Yksityisesti sairaalafyysikon asiantuntijapalveluita ostavat voivat ottaa suoraan yhteyttä yrityksiin tai sairaalafyysikoihin.

Lisää termistöä