Mitä tekee sairaalafyysikko

Sairaalafyysikko on fysiikkaa pääaineena opiskellut akateemisen koulutuksen saanut ammattihenkilö, joka on suorittanut lääketieteelliseen fysiikkaan liittyvät erikoistumisopinnot ja -harjoittelun ja saanut sairaalafyysikon pätevyyden. Hän toimii yhteistyössä lääketieteen ammattilaisten kanssa soveltaen ja kehittäen lääketieteellistä tekniikkaa sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnosoinnissa ja hoitamisessa.

Keskussairaaloissa ja yliopistollisissa keskussairaaloissa työskentelee useita sairaalafyysikoita. Sairaalafyysikoita löytyy mm. sädehoitoyksiköistä, isotooppiyksiköistä, radiologiasta, magneettikuvantamisesta, kliinisestä fysiologiasta ja kliinisestä neurofysiologiasta.

Sädehoitoklinikalla sairaalafyysikko on mukana jokaisen potilaan hoidon suunnittelussa.

Sairaalafyysikko osallistuu laitehankintojen valmisteluun, laitteiden vastaanottomittauksiin, mittausmenetelmien kehittämiseen ja laadunvalvontaan sekä osittain myös päivittäisten mittausten ja potilastutkimusten suorittamiseen ja etenkin niiden jatkoprosessointiin.

Lisäksi sairaalafyysikot toimivat määräysten edellyttämissä tehtävissä sairaalan säteilyorganisaatiossa säteilyturvallisuusasiantuntijoina ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijoina.

Yksi sairaalafyysikon tärkeistä tehtävistä on uusien mittausmenetelmien sisäänajo ja jatkuva henkilöstökoulutus.

Monipuolisen teknisen koulutuksen myötä sairaalafyysikko on asiantuntijana sairaalamaailmassa mitä moninaisemmissa kysymyksissä sekä linkkinä oman yksikön, tietotekniikkaosaston ja teknisen huollon välillä.

Yliopistollisissa ja keskussairaaloissa työskentelee Suomessa noin 140 sairaalafyysikkoa. Pätevöityneitä sairaalafyysikoita toimii asiantuntijoina myös sairaaloiden ulkopuolella kuten STUK:ssa, erilaisissa tutkimuslaitoksissa ja kaupallisissa yrityksissä.