Termistöä

NYKYTILANNEVIRANOMAINENVIRANOMAISEN TEHTÄVÄSÄÄDÖS
Sairaalafyysikko (erikoistumiskoulutus)Valtakunnallinen sairaalafyysikoiden neuvottelukuntatoteaa sairaalafyysikon erikoistumiskoulutuksen suoritetuksi18.6.1998/464 Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä
Sairaalafyysikko (tutkinto)Yliopiston tiedekuntamyöntää todistuksen sairaalafyysikon tutkinnosta (hyväksyy erikoistumiskoulutuksen sisällyttämisen osaksi lisensiaattitutkintoa)8.6.1994/564 Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Sairaalafyysikko (nimikesuojattu ammattinimike)Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)myöntää oikeuden käyttää nimikesuojattua sairaalafyysikon ammattinimikettä8.6.1994/564 Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Säteilyturvallisuusvastaava (STV)toiminnan harjoittaja (esim. sairaala) ja STUKSTUK hyväksyy STV:n koulutuksenSäteilylaki 859/2018 ja säteilyasetus 1044/2018
Säteilyturvallisuusasiantuntija (STA)toiminnan harjoittaja (esim. sairaala) ja STUKSTUK hyväksyy, jos ei sairaalafyysikon pätevyyttäSäteilylaki 859/2018 ja säteilyasetus 1044/2018
Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija (ei välttämättä sairaala­fyysikko)toiminnan harjoittaja (STUK)toiminnan harjoittaja nimeää(STUK tarkastaa ja hyväksyy vain, jos ei sairaalafyysikon pätevyyttä)10.5.2000/423 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä
Erikoissairaalafyysikko, ennen vuotta 1992Sairaalafyysikoiden pätevyyslautakuntamyönsi todistuksen erikoissairaalafyysikon pätevyydestäei enää voimassa
Erikoissairaalafyysikko, vuodesta 2012, (erikoistumiskoulutus)Sairaalafyysikoiden kirjauslautakuntatoteaa erikoissairaalafyysikon pätevyysvaatimukset täytetyiksiEFOMP Policy Statement 10.1 sekä 12.1
Medical Physics ExpertSTUKSTUK valvoo (riippuu lainsäädännöstä)