Erikoistuvan fyysikon toimi HUS Kuvantamisessa

Helsingin yliopistolliseen sairaalaan haetaan erikoistuvaa fyysikkoa. Pääset erikoistumaan HUS Kuvantamiseen radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen (KFI), sekä kliinisen neurofysiologian (KNF) vastuualueille koulutuksen edellyttämäksi ajaksi.

Haku päättyy 23.3.2020.

Lisätietoja

Erikoistuvan fyysikon paikka Mikkelissä

Mikkeliin haetaan erikoistuvaa fyysikkoa määräaikaiseen virkaan. Työskentely tapahtuu isotooppilääketieteen, kliinisen fysiologian, kliinisen neurofysiologian ja radiologian erikoisaloilla sekä myös usein linkkinä tutkimus- ja hoitoyksiköiden, tietohallinnon ja teknisten palveluiden välillä. Työ vaatii matkustamista Savonlinnaan ja ympäristökuntien toimipisteisiin.

Hakuaika päättyy 13.12.2019 klo 15:00.

Lisätietoja

Erikoistuvan fyysikon toimi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on haettavana fyysikon koulutustoimi Turun yliopistollisen keskussairaalan Kuvantamisen toimialueen Lääketieteellisen fysiikan vastuualueella. Pääosa koulutuksesta tapahtuu Porissa (SatKs) ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa, mutta osa koulutuksesta voi tapahtua myös Vaasassa (VKS).

Hakuaika päättyy 30.9.2019 klo 14:00.

Lisätietoja

Kaksi erikoistuvan fyysikon toimea HUS Kuvantamisessa

HUS Kuvantamisessa on avoinna kaksi erikoistuvan fyysikon toimea. Työskentely ensisijaisesti Meilahden alueen osastoilla, mutta työtä tehdään tarvittaessa myös muissa yksiköissä koko HUS Kuvantamisen toiminta-alueella. Edellytyksenä sairaalafyysikon erikoistumiseen soveltuva jatko-opinto-oikeus.

Haku päättyy 23.9.2019.

Lisätietoja