Termistöä

NYKYTILANNEVIRANOMAINENVIRANOMAISEN TEHTÄVÄSÄÄDÖS
Sairaalafyysikko (erikoistumiskoulutus)Valtakunnallinen sairaalafyysikoiden neuvottelukuntatoteaa sairaalafyysikon erikoistumiskoulutuksen suoritetuksi18.6.1998/464 Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä
Sairaalafyysikko (tutkinto)Yliopiston tiedekuntamyöntää todistuksen sairaalafyysikon tutkinnosta (hyväksyy erikoistumiskoulutuksen sisällyttämisen osaksi lisensiaattitutkintoa)8.6.1994/564 Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Sairaalafyysikko (nimikesuojattu ammattinimike)Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)myöntää oikeuden käyttää nimikesuojattua sairaalafyysikon ammattinimikettä8.6.1994/564 Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Säteilyn vastaava johtaja(ei välttämättä sairaala­fyysikko)toiminnan harjoittaja (esim. sairaala) ja STUK 27.3.1991/592Säteilylaki
Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija (ei välttämättä sairaala­fyysikko)toiminnan harjoittaja (STUK)toiminnan harjoittaja nimeää(STUK tarkastaa ja hyväksyy vain, jos ei sairaalafyysikon pätevyyttä)10.5.2000/423 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä
HISTORIAAVIRANOMAINENVIRANOMAISEN TEHTÄVÄSÄÄDÖS
Erikoissairaalafyysikko, ennen vuotta 1992Sairaalafyysikoiden pätevyyslautakuntamyönsi todistuksen erikoissairaalafyysikon pätevyydestäei enää voimassa
TULEVAISUUS
(uusi direktiivi valmisteilla)
VIRANOMAINENVIRANOMAISEN TEHTÄVÄSÄÄDÖS
Medical Physics ExpertSTUKSTUK valvoo (riippuu lainsäädännöstä)EU-direktiivi ja kansallinen säädös tulossa
Erikoissairaalafyysikko, vuodesta 2012 tai 2013, (erikoistumiskoulutus)ehkä Sairaalafyysikoiden kirjauslautakuntatoteaa erikoissairaalafyysikon pätevyysvaatimukset täytetyiksiEFOMP Policy Statement 10
Erikoissairaalafyysikko, vuodesta 2015?, (pätevyys)? (riippuu lainsäädännöstä)myöntää erikoissairaalafyysikon pätevyydenEU-direktiivi ja kansallinen säädös tulossa