Termistöä

 

NYKYTILANNE VIRANOMAINEN VIRANOMAISEN TEHTÄVÄ SÄÄDÖS
Sairaalafyysikko (erikoistumiskoulutus) Valtakunnallinen sairaalafyysikoiden neuvottelukunta toteaa sairaalafyysikon erikoistumiskoulutuksen suoritetuksi 18.6.1998/464 Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä
Sairaalafyysikko (tutkinto) Yliopiston tiedekunta myöntää todistuksen sairaalafyysikon tutkinnosta (hyväksyy erikoistumiskoulutuksen sisällyttämisen osaksi lisensiaattitutkintoa) 8.6.1994/564 Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Sairaalafyysikko (nimikesuojattu ammattinimike) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää oikeuden käyttää nimikesuojattua sairaalafyysikon ammattinimikettä 8.6.1994/564 Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Säteilyn vastaava johtaja(ei välttämättä sairaala­fyysikko) toiminnan harjoittaja (esim. sairaala) ja STUK   27.3.1991/592Säteilylaki
Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija (ei välttämättä sairaala­fyysikko) toiminnan harjoittaja (STUK) toiminnan harjoittaja nimeää(STUK tarkastaa ja hyväksyy vain, jos ei sairaalafyysikon pätevyyttä) 10.5.2000/423 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä
HISTORIAA VIRANOMAINEN VIRANOMAISEN TEHTÄVÄ SÄÄDÖS
Erikoissairaalafyysikko, ennen vuotta 1992 Sairaalafyysikoiden pätevyyslautakunta myönsi todistuksen erikoissairaalafyysikon pätevyydestä ei enää voimassa
TULEVAISUUS
(uusi direktiivi valmisteilla)
VIRANOMAINEN VIRANOMAISEN TEHTÄVÄ SÄÄDÖS
Medical Physics Expert STUK STUK valvoo (riippuu lainsäädännöstä) EU-direktiivi ja kansallinen säädös tulossa
Erikoissairaalafyysikko, vuodesta 2012 tai 2013, (erikoistumiskoulutus) ehkä Sairaalafyysikoiden kirjauslautakunta toteaa erikoissairaalafyysikon pätevyysvaatimukset täytetyiksi EFOMP Policy Statement 10
Erikoissairaalafyysikko, vuodesta 2015?, (pätevyys) ? (riippuu lainsäädännöstä) myöntää erikoissairaalafyysikon pätevyyden EU-direktiivi ja kansallinen säädös tulossa