Nuorisotoiminta

Sairaalafyysikot ry pyrkii toiminnassaan tukemaan ammattikuntamme toimintaa ja yhteistyötä. Tätä pyritään toteuttamaan johtokunnan lisäksi edustajien kautta, jotka hoitavat yhteistyötä mm. kansainvälisten järjestöjen kanssa (esim. EFOMP, IOMP ja NACP). Toiminnan pyrkimyksenä on pitkäjänteisyys ja alamme jatkuva kehitys, joten tästä(kin) syystä SF ry:llä on nimettynä erikseen myös nuorisovastaavat.

Nuorisovastaavien kautta SF ry pyrkii antamaan nuorille linkin sairaalafyysikoiden yhteisöön ja verkostoitumiseen. Nuorisovastaavat pyrkivät toimimaan kanavana nuorille ja nuorenmielisille, tavoitteenaan tiedottaa heille alamme asioista sekä kuunnella nuoria ja antaa heidän tulla kuulluksi. Lisäksi tavoitteena on olla tukemassa alamme yhteisöllisyyttä ja pitkäjänteistä kehitystyötä nuorten yhteisön avulla. Oleellista on pystyä järjestämään nuorille tuettu, vakaa ja turvallinen työympäristö kouluttautua alamme ammattilaisiksi. Toiminnan avulla pyritään tuomaan esiin seikkoja, jotka ovat oleellisia alamme toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta, sekä huomioimaan muuttuva (työ)maailma.

Käytännön tasolla kommunikointi on avainasemassa. Laajan ja toimivan kommunikoinnin mahdollistamiseksi nuorisovastaavat pitävät yllä sähköpostilistaa. Lista toimii informaation jakajana, mutta se ei ole riittävä kanava toiminnan kehittämiseksi esimerkiksi koulutusten järjestämiseksi ja yhteisten teemojen esiin nostamiseksi. Tästä syystä SF ry:n nuorisovastaavat ovat toivoneet jokaisesta sairaanhoitopiiristä oman nuorisoedustajan. Edustajien kautta pyritään järjestämään aktiivista kommunikaatiota, sekä keskittämään toimintoja ja esiin nostettavia kehityskohteita.

Toiminnan käytännön toteuttamisen kannalta on oleellista saada laaja tuki työyhteisössämme – erityisesti vaikuttavissa asemissa olevilta henkilöiltä (esim. ylifyysikot ja professorit). Sairaalafyysikot ry toivoo, että työyhteisössämme vallitsisi avoin ja toisiamme tukeva yhteistyökulttuuri, jossa erityisesti niille, jotka eniten tukea kaipaavat (kuten nuoret), voisimme tarjota optimaalisen ympäristön kovan luokan ammattilaiseksi kasvamiseksi tällä äärimmäisen mielenkiintoisella ja haastavalla alallamme.

SF ry:n nuorisovastaavina toimivat tällä hetkellä Katri Nousiainen (2024->) ja Eetu Siitama (2022->).

Mikäli olet kiinnostunut sairaalafyysikkokoulutuksesta tai kaipaat apua esimerkiksi edunvalvonta asioissa, voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä nuorisovastaaviin. Tarvittaessa kyselyjä ohjataan edelleen yliopistosairaaloiden nuorisoedustajille (tai muille tahoille).

Nuorisolistalle ovat tervetulleita esimerkiksi lopputyötään tekevät ja sairaalafyysikkoudesta kiinnostuneet sekä tietysti jo erikoistumista suorittamassa olevat henkilöt. Listalle pääsee ilmoittamalla halukkuudestaan yhdistyksen sihteerille (sihteeri[at]sairaalafyysikot.fi). Erikoistuvat voivat myös harkita yhdistyksen jäsenyyttä, sillä heidät on ainakin toistaiseksi vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.

Sairaalafyysikot ry:n johtokunta ja nuorisovastaavat

Nuorisovastaavien yhteystiedot:

Katri Nousiainen
katri.nousiainen[at]hus.fi
Helsingin yliopistollinen sairaala, HUS

Eetu Siitama
Puhelin: +358 44 472 9420
eetu.siitama[at]pirha.fi
Tampereen yliopistollinen sairaala, PIRHA

Pelisäännöt