On taas aika täyttää CPD-taulukko

Viime vuoden koulutuksista, julkaisuista, opetuksesta ja tieteenteosta kertyneet pisteet voi taas ilmoittaa sihteerille uudistetulla CPD-lomakkeella, joka löytyy täältä:  CPD-seurantataulukko. Lomakkeessa on ohjeet ja esimerkkejä. Ylifyysikot voivat lähettää alaistensa täytetyt lomakkeet omasta sähköpostistaan, mikä katsotaan sähköiseksi allekirjoitukseksi. Voit lähettää allekirjoitetun lomakkeen paperipostilla sihteerille osoitteeseen Inkeri Sippo-Tujunen, HUSLAB Jorvi KFI, PL 800, 00029 HUS  tai skannata ylifyysikon/esimiehen allekirjoitettaman lomakkeen ja lähettää sen sähköisesti osoitteeeseen sihteeri@sairaalafyysikot.fi.
CPD-seurannassa on jo 27 fyysikkoa, joista 13 on ollut mukana yli 5 vuotta (EFOMP-vaatimus).