Erikoistumispaikat

Erikoistuvien fyysikoiden toimia on yliopistosairaaloissa ja suurimmissa keskussairaaloissa.  Sairaaloiden ylifyysikot tietävät ajantasaisen tilanteen.