Neuvottelukunta

Valtakunnallinen sairaalafyysikoiden neuvottelukunta toimii sairaalafyysikoiden koulutusasioissa yhteistyöelimenä yliopistojen ja sairaaloiden välillä. Neuvottelukunta toimii koulutuksen koordinoijana ja huolehtii siitä, että eri yliopistojen antama koulutus on riittävän samankaltaista. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta ja sen asettamisvastuu on kiertävä.

  • 2008-2010 Kuopion yliopisto
  • 2011-2013 Tampereen teknillinen yliopisto
  • 2014-2016 Oulun yliopisto
  • 2017-2019 Turun yliopisto
  • 2020-2022 Helsingin yliopisto
  • 2023-2025 Itä-Suomen yliopisto

Vuoden 2023 alusta neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii professori, ylifyysikko Petro Julkunen Itä-Suomen yliopistosta ja sihteerinä koulutussuunnittelija Riikka Levänen Itä-Suomen yliopistolta. (neuvottelukunta_sihteeri[at]sairaalafyysikot.fi).

Neuvottelukunnan jäsenet 2023-2025