Neuvottelukunta

Sairaalafyysikoiden neuvottelukunta valvoo, että erikoistumiskoulutuksen laatu on yhtenevä eri yliopistojen välillä. Valtioneuvoston asetuksen 834/2000 mukaan sairaalafyysikon tutkinto voidaan sisällyttää lisensiaatin tutkintoon, joka suoritetaan luonnontieteellisen tai teknillistieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon pohjalta. Opetusministeruö korostaa päätöksessään (24.9.2002) valtakunnallisen yhteistyön tärkeyttä erikoistumiskoulutuksessa.

Neuvottelukunta jatkaa käytännön harjoitteluun ja sairaalafyysikkokuulusteluun liittyvien asioiden osalta aiemmin toimineen sairaalafyysikoiden pätevyyslautakunnan työtä. Neuvottelukunnan asettaja vaihtuu kolmivuotiskausin koulutusta antavien kesken kolmeksi vuodeksi.

  • 2004-2007 Helsingin yliopisto
  • 2008-2010 Kuopion yliopisto
  • 2011-2013 Tampereen teknillinen yliopisto
  • 2014-2016 Oulun yliopisto
  • 2017-2019 Turun yliopisto

Tällä hetkellä neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii professori, ylifyysikko Mika Teräs Turun yliopistosta ja sihteerinä korkeakoulusihteeri Sanna Ranto Turun yliopistolta. (neuvottelukunta_sihteeri@sairaalafyysikot.fi).

Neuvottelukunnan jäsenet 2017-2019