Neuvottelukunta

Sairaalafyysikoiden neuvottelukunta valvoo, että erikoistumiskoulutuksen laatu on yhtenevä eri yliopistojen välillä. Valtioneuvoston asetuksen 834/2000 mukaan sairaalafyysikon tutkinto voidaan sisällyttää lisensiaatin tutkintoon, joka suoritetaan luonnontieteellisen tai teknillistieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon pohjalta. Opetusministeruö korostaa päätöksessään (24.9.2002) valtakunnallisen yhteistyön tärkeyttä erikoistumiskoulutuksessa.

Neuvottelukunta jatkaa käytännön harjoitteluun ja sairaalafyysikkokuulusteluun liittyvien asioiden osalta aiemmin toimineen sairaalafyysikoiden pätevyyslautakunnan työtä. Neuvottelukunnan asettaja vaihtuu kolmivuotiskausin koulutusta antavien kesken kolmeksi vuodeksi.

  • 2008-2010 Kuopion yliopisto
  • 2011-2013 Tampereen teknillinen yliopisto
  • 2014-2016 Oulun yliopisto
  • 2017-2019 Turun yliopisto
  • 2020-2022 Helsingin yliopisto

Vuoden 2020 alusta neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii professori, ylifyysikko Sauli Savolainen Helsingin yliopistosta ja sihteerinä opintoasiainpäällikkö Anne Palo Helsingin yliopistolta. (neuvottelukunta_sihteeri[at]sairaalafyysikot.fi).

Neuvottelukunnan jäsenet 2020-2022