Neuvottelukunta 2017-2019

Puheenjohtaja
Professori, ylifyysikko Mika Teräs, Turun yliopisto (etunimi.sukunimi@tyks.fi), Huom! teras

Varapuheenjohtaja
Professori, ylifyysikko Sauli Savolainen, Helsingin yliopisto

Sihteeri
Korkeakoulusihteeri, Sanna Ranto, Turun yliopisto (neuvottelukunta_sihteeri@sairaalafyysikot.fi)

 

Jäsenet (2017-2019)
Ylifyysikko, professori Mika Teräs, Turun yliopisto, puheenjohtaja

Ylifyysikko, professori Sauli Savolainen, Helsingin yliopisto

Radiologi, professori Riitta Parkkola, (lääkärijäsen), Turun yliopistollinen keskussairaala

Apulaisylifyysikko, dosentti Jani Keyriläinen, Turun yliopistollinen keskussairaala

Ylifyysikko, professori Miika Nieminen, Oulun yliopisto

Ylifyysikko, dosentti Juha Nikkinen, Oulun yliopistollinen sairaala

Johtava asiantuntija Ritva Bly, Säteilyturvakeskus

Professori Hannu Eskola, Tampereen teknillinen yliopisto

Ylifyysikko, dosentti Simo Hyödynmaa, Tampereen yliopistollinen sairaala

Professori, Lauri Parkkonen, Aalto yliopisto

Ylifyysikko, dosentti Mikko Tenhunen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Ylifyysikko, professori Juha Töyräs, Itä-Suomen yliopisto

Ylifyysikko, dosentti Tiina Laitinen, Kuopion yliopistollinen sairaala

Korkeakoulusihteeri, Sanna Ranto, Turun yliopisto (sihteeri)