Neuvottelukunta 2020-2022

Puheenjohtaja
Ylifyysikko, professori Sauli Savolainen, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi)

Varapuheenjohtaja
Professori, ylifyysikko Petro Julkunen, Itä-Suomen yliopisto

Sihteeri
Opintoasiainpäällikkö Anne Palo, Helsingin yliopisto (neuvottelukunta_sihteeri[at]sairaalafyysikot.fi)

 

Jäsenet (2020-2022)
Ylifyysikko, professori Sauli Savolainen, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja

Ylifyysikko, professori Mika Teräs, Turun yliopisto

Johtava asiantuntija Ritva Bly, Säteilyturvakeskus

Dosentti, apulaisylifyysikko Jarkko Ojala, Tampereen yliopisto

Professori, ylifyysikko Petro Julkunen, Itä-Suomen yliopisto, varapuheenjohtaja

Ylifyysikko, dosentti Mika Kapanen, Tampereen yliopistollinen sairaala

Apulaisylifyysikko, dosentti Jani Keyriläinen, Turun yliopistollinen keskussairaala

Ylifyysikko, dosentti Tiina Laitinen, Kuopion yliopistollinen sairaala

Professori, ylifyysikko Miika Nieminen, Oulun yliopisto

Ylifyysikko, dosentti Juha Nikkinen, Oulun yliopistollinen sairaala

Professori Lauri Parkkonen, Aalto-yliopisto

Ylifyysikko, professori Mikko Tenhunen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Ylilääkäri, dosentti Kirsi Lauerma, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, lääkärijäsen

Opintoasiainpäällikkö Anne Palo, Helsingin yliopisto, sihteeri