Sairaalafyysikot -yhdistys

Sairaalafyysikot ry on akavalainen ammattiyhdistys sairaalafysiikan alalla työskenteleville. Yhdistyksen jäsenten on siten kuuluttava myös Tekniikan Akateemisten Liittoon (TEK). Sairaalafyysikot -yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsentensä ammatillisia, yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sivistyksellisiä etuja sekä edistää ammattikunnan yhteistoimintaa.  Tarkempi kuvaus yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnan laadusta on esitetty yhdistyksen säännöissä.

Yhdistyksen historia

Yhdistys on toiminut vuodesta 1986 lähtien, mutta sen edeltäjä Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliiton (SMFL) Sairaalafyysikkojaosto aloitti toimintansa jo vuonna 1965. Sairaalafyysikot ry on Tekniikan Akateemisten Liiton TEK ry:n osasto. Tarkemmin suomalaisen sairaalafysiikan ja järjestötoiminnan historiasta kerrotaan Professori Ahti Rekosen SAIRAALAFYSIIKKA SUOMESSA 50v -kirjoituksessa.

Jäseneksi

Sairaalafyysikot ry:n jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

– yhteystiedot (puhelin, kotiosoite, sähköpostiosoite)
– työpaikan tiedot (sairaala, klinikka, sairaalan osoite)
– lyhyt selvitys työhistoriasta sairaalafyysikkona
– ajankohta, jolloin liittynyt TEK:in jäseneksi
– yhden Sairaalafyysikot ry:n jäsenen suositus

Jäsenhakemukset lähetetään johtokunnan sihteerille, ja ne käsitellään johtokunnan kokouksissa. Muista ilmoittaa sihteerille myös osoitteenmuutoksesi.

Kansainväliset fyysikkojärjestöt

Sairaalafyysikot ry on jäsenenä useissa kansainvälisissä fyysikkoyhdistyksissä:

  • NACP – Nordic Association for Clinical Physics
  • EFOMP – The European Federation of Organisations for Medical Physics
  • IOMP – The International Organization for Medical Physics
  • IUPESM – International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine