Erikoistuva fyysikko HUS-Kuvantaminen

Hakukelpoisuus:

Ylempi yliopistotutkinto fysiikka tai lääketieteellinen fysiikka pääaineena, koulutus-ohjelmana tai pääaineeseen rinnastettavana kokonaisuutena tai diplomi-insinöörin tutkinto fysiikka pääaineena.

Jatko-opinto-oikeus FT/TkT tai FL/TKL -tutkintoon pääaineena lääketieteellinen fysiikka tai vastaava.

Hakuaika päättyy 15.9.2017

Lisätietoja

Koulutusvirka VSSHP:ssa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on haettavana fyysikon koulutustoimi Turun yliopistollisen keskussairaalan Asiantuntijapalveluiden palvelualueella.

Pääosa koulutuksesta tapahtuu Vaasassa (VKS) ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa, mutta osa koulutuksesta voi tapahtua myös Porissa (SatKS).

Fyysikko kouluttautuu työn ohessa sairaalafysiikan keskeisiin alueisiin, sädehoitoon, radiologiaan, isotooppilääketieteeseen, kliiniseen fysiologiaan ja kliiniseen neurofysiologiaan. Edellä mainituilla alueilla hän oppii ohjauksen, oman aktiviteetin ja projektien kautta sairaalafyysikon tehtävät ja toiminnan.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, jossa on fysiikka tai teknillinen fysiikka pääaineena, koulutusohjelmana tai pääaineeseen rinnastettavana kokonaisuutena.

Lisätietoja

Ylifyysikko Kotkaan

Kymenlaakson keskussairaala hakee ylifyysikkoa sädehoitoon.

Ylifyysikon tehtävänä on johtaa ja kehittää sädehoitoa ja toteuttaa laadunvalvonta ja raportoida siitä viranomaisille. Lisänä koulutus- ja ohjausvastuu sekä fyysikkojen esimiehenä toimiminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaalafyysikon pätevyys sekä työkokemusta sairaalafyysikon tehtävissä ja riittävä johtamis- ja hallinnollinen koulutus. Eduksi lasketaan väitöskirja soveltuvalta alalta, aktiivinen tieteellinen tutkimus- ja ohjaustyö sekä verkostoituminen. Moniammatillisessa työyhteisössä arvostamme yhteistyökykyä.

Lisätietoja