Fyysikko HYKS Syöpäkeskus

Syöpäkeskus hakee henkilöä sairaalafyysikon toimeen, jossa painopistealueena on ulkoinen sädehoito. Työ koostuu sairaalafyysikon perustyötehtävistä: sädehoidon kehitystyöt, sädehoidon suunnittelu, dosimetria, radiobiologia, osallistuminen isotooppihoitojen ja BNCT-hoitojen toteuttamiseen, lääketieteellisen säteilyn käytön asiantuntemus sekä konsultointi syövänhoitoon liittyvissä fysiikan kysymyksissä.
Työsuhde alkaa 1.11.2017 tai sopimuksen mukaan. Palkka määräytyy KT:n yleiskirjeen 6/2001 mukaisesti tehdyn rinnastuksen perusteella (peruspalkka 4690,64 euroa/kk).
Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus ulkoisessa sädehoidossa kuten eri kiihdytinvalmistajien ohjelmisto- ja laitetuntemus, tutkimustoiminta ja projektien vetäminen, kokemusta kiihdyttimien laadunvalvonnasta sekä yleensä laitehankintoihin osallistumisesta.

Hakukelpoisuus

Sairaalafyysikon koulutus ja lisäksi nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hakuaika päättyy 25.9.2017.

Lisätietoja

Erikoistuva fyysikko HUS-Kuvantaminen

Hakukelpoisuus:

Ylempi yliopistotutkinto fysiikka tai lääketieteellinen fysiikka pääaineena, koulutus-ohjelmana tai pääaineeseen rinnastettavana kokonaisuutena tai diplomi-insinöörin tutkinto fysiikka pääaineena.

Jatko-opinto-oikeus FT/TkT tai FL/TKL -tutkintoon pääaineena lääketieteellinen fysiikka tai vastaava.

Hakuaika päättyy 15.9.2017

Lisätietoja

Koulutusvirka VSSHP:ssa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on haettavana fyysikon koulutustoimi Turun yliopistollisen keskussairaalan Asiantuntijapalveluiden palvelualueella.

Pääosa koulutuksesta tapahtuu Vaasassa (VKS) ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa, mutta osa koulutuksesta voi tapahtua myös Porissa (SatKS).

Fyysikko kouluttautuu työn ohessa sairaalafysiikan keskeisiin alueisiin, sädehoitoon, radiologiaan, isotooppilääketieteeseen, kliiniseen fysiologiaan ja kliiniseen neurofysiologiaan. Edellä mainituilla alueilla hän oppii ohjauksen, oman aktiviteetin ja projektien kautta sairaalafyysikon tehtävät ja toiminnan.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, jossa on fysiikka tai teknillinen fysiikka pääaineena, koulutusohjelmana tai pääaineeseen rinnastettavana kokonaisuutena.

Lisätietoja