Opiskelu sairaalafyysikoksi

Sairaalafyysikon koulutus on yksi pisimmistä ammatillisista koulutuksista Suomessa. Siihen kuuluu teoreettisena osana filosofian tai tekniikan lisensiaatin tutkinto, neljän vuoden käytännön harjoittelu sekä säteilyturvallisuus- ja sairaalafyysikkokuulustelut. Käytännön harjoitteluun on mahdollista hakeutua, kun on suorittanut soveltuvalla alalla (fysiikka, biofysiikka, lääketieteellinen tekniikka jne.) alempaa korkeakoulututkintoa vastaavat opinnot.

Neuvottelukunta

Sairaalafyysikon koulutusopas 2012 v2

Erikoistumispaikat

Tenttipäivät (samat kuin lääketieteellisen tiedekunnan erikoislääkäritenttipäivät)

Leave a Reply