Opiskelu sairaalafyysikoksi

Sairaalafyysikon koulutus on yksi pisimmistä ammatillisista koulutuksista Suomessa. Siihen kuuluu teoreettisena osana filosofian tai tekniikan lisensiaatin tutkinto, neljän vuoden käytännön harjoittelu sekä säteilyturvallisuus- ja sairaalafyysikkokuulustelut. Käytännön harjoitteluun on mahdollista hakeutua, kun on suorittanut soveltuvalla alalla (fysiikka, biofysiikka, lääketieteellinen tekniikka jne.) alempaa korkeakoulututkintoa vastaavat opinnot.

Neuvottelukunta

Sairaalafyysikon koulutusopas

Erikoistuvan sairaalafyysikon koulutuskortit

Helsingin yliopiston opinto-opas

Erikoistumispaikat

Erikoistumisjakson seurantataulukko

Tenttipäivät (samat kuin lääketieteellisen tiedekunnan erikoislääkäritenttipäivät)