Opiskelu sairaalafyysikoksi

Sairaalafyysikon koulutus on yksi pisimmistä ammatillisista koulutuksista Suomessa. Siihen kuuluu teoreettisena osana filosofian tai tekniikan lisensiaatin tutkinto, viiden vuoden käytännön harjoittelu sekä säteilyturvallisuusosio ja sairaalafyysikkokuulustelu. Käytännön harjoitteluun on mahdollista hakeutua, kun on suorittanut soveltuvalla alalla (fysiikka, biofysiikka, lääketieteellinen tekniikka jne.) FM-tutkintoa vastaavat opinnot.

Neuvottelukunta

Sairaalafyysikon koulutusopas

Erikoistuvan sairaalafyysikon koulutuskortit

Helsingin yliopiston opinto-opas

Erikoistumispaikat

Erikoistumisjakson seurantataulukko

Tenttipäivät (samat kuin erikoislääkäritenttipäivät)