Erikoissairaalafyysikko

Erikoissairaalafyysikon pätevyys osoittaa, että valmistunut sairaalafyysikko on toiminut erikoisalansa tehtävissä vähintään 5 vuotta, osaamistaan osoitetusti ylläpitäen ja laajentaen.

Sairaalafyysikoiden kirjauslautakunta toteaa pätevyyden hakemuksesta. Tarkat pätevyysvaatimukset selviävät pätevyysohjesäännöstä. Hakemukseen voi käyttää oheista hakemuslomaketta, jossa eritellään hakijan erikoisala sekä työkokemus, jonka hakijan esimies myös allekirjoituksellaan vahvistaa. Hakemuslomakkeen lisäksi edellytetään, että CPD-pistelomakkeet on toimitettu vähintään edellisen 5 vuoden ajalta – niitä ei tarvitse hakemuksen yhteydessä lähettää uudestaan. Lisäksi hakemuksen liitteeksi edellytetään palvelussuhdetodistus. Sekä jo aiemmin lähetettyjen CPD-lomakkeiden että palvelussuhdetodistuksen tulee olla esimiehen varmentamia, eli esimerkiksi hänen sähköpostitse lähettämiään.

ESF-hakemukset ja CPD-lomakkeet voi lähettää kirjauslautakunnan sihteerille: cpd[at]sairaalafyysikot.fi.

Erikoissairaalafyysikon pätevyysohjesääntö

ESF-hakemuslomake

CPD-ohjeet