MRI quality assurance using the ACR phantom in a multi-unit imaging center

Toni M. Ihalainen, Nadja T. Lönnroth, Juha I. Peltonen, Jouni K. Uusi-Simola, Marjut H. Timonen, Linda J. Kuusela, Sauli E. Savolainen & Outi E. Sipilä, Acta Oncologica, August 2011, Vol. 50, No. 6 , Pages 966-972,

Työssä sovellettiin American College of Radiologyn magneettikuvauksen akkreditionnissa käyttämiä fantomia ja mittausprotokollaa useaa MK-laitetta käyttävän organisaation MK-laadunvalvontaan. Menetelmän todettiin soveltuvan tähän tarkoitukseen pääsääntöisesti hyvin; menetelmä on nopeampi ja kirjallisuudessa laajemmin referoitu kuin organisaatiossa nykyisin käytössä oleva menetelmä. Automaattinen kuva-analyysi lisäisi menetelmän objektiivisuutta.

http://informahealthcare.com/doi/full/10.3109/0284186X.2011.582515